Povolení na přístřešek carport - jak je to skutečně

Přístřešek carport do 25m2 zastavěné plochy

Přístřešek do 25m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. 1) a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu" je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

K oznámení se přiloží:

  • výpis o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí
  • katastrální situace s označenou dotčenou parcelou
  • situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov
  • podpisy sousedů na situaci
  • grafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních *
  • případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu

* grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně:
„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresu podle jeho charakteru zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů."

Závěr:

Zákon ani prováděcí vyhlášky nepožadují. aby přílohou žádosti o „Oznámení ...." byla projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Postačuje prospekt výrobce nebo dodavatele, kde je zakreslen půdorys, pohledy na fasády a technický popis. Elektroinstalace se nepředkládá.

Formuláře KE STAŽENÍ ZDE:

Přístřešek carport nad 25 m2 zastavěné plochy

Přístřešek přes 25m2 zastavěné plochy vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení, stavební úřad může obě řízení provést jako sloučené. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Závěr:

Na každý přístřešek carport s konkrétními rozměry musí být vypracována autorizovaným projektantem individuelní projektová dokumentace v rozsahu podle vyhlášky včetně situace jejího umístění. Tuto dokumentaci operativně dodáváme klientům po podpisu závazné objednávky. Každý projekt je autorizován autorizovaným projektantem a jedná se o originál. Cena za vyhotovení projektu je cca 5 tisíc Kč dle náročnosti.

Formuláře KE STAŽENÍ ZDE:

Ukázka technické části projektu ZDE STAŽENÍ ZDE

Objednávka projektu KE STAŽENÍ ZDE

Ukázka vyplněné objednávky KE STAŽENÍ ZDE

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Bohuchval Vakoun, tel.: 723 641 448

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.