5.4.2017

Chcete si postavit přístřešek na auto, ale nevíte, zda je nutné stavbu ohlásit? Poradíme vám.


Ohlášení stavby přístřešku na auto

Chcete si postavit přístřešek na auto? Pak je potřeba se seznámit také s potřebným ohlášením. Podle § 103 odst. 1 písm. a) bodu 1 SZ nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, v případě, že neobsahují pobytové místnosti, hygienické zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Přístřešek na auto se do těchto kritérií vejde.


Územní rozhodnutí nebo souhlas

Zatímco není potřeba žádat o povolení stavby dřevěného přístřešku na auto, co se týče územního plánování, je možné umístit drobné stavby pouze na základě územního rozhodnutí nebo souhlasu. Pokud si tyto dokumenty neopatříte a přístřešek postavíte, dopustíte se přestupku. Naopak žádné povolení nepotřebujete pro bleskosvody, opěrné zdi do 1 m, přenosné stavby, které nebudou na místě stát déle než 30 dnů.


Technické požadavky

I pro stavby, jako je přístřešek pro auto, je potřeba dodržet § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle kterého požárně nebezpečný prostor, což je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi, nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku. Také touto stavbou nesmí být znemožněna zástavba na vedlejším pozemku.


Stavba domu i přístřešku zároveň

V případě, kdy žádáte o ohlášení stavby či stavební povolení pro rodinný dům, můžete si při jednom vyžádat i ohlášení stavby pro altán, pergolu či právě přístřešek na auto. V případě, že žádáte o tyto stavby přímo s hlavní stavbou, jsou všechny projednány najednou.

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.