Dřevo v zahradě hraje velmi důležitou úlohu. Můžete si pořídit například dřevěný přístřešek na auto, pergolu či altán. Víte, jaké má dřevo vlastnosti?

Vlhkost dřeva

Dřevo se jako přírodní materiál využívá ve stavebnictví hojně. Dřevěný přístřešek na auto bude díky svým vlastnostem plnit svou funkci po mnoho let, pokud mu věnujete náležitou péči. Existuje celá řada druhů dřevin - jehličnany, listnaté či exotické. Každé dřevo má jiné vlastnosti pro které si je ceníme. Velký význam má vlhkost. Tento parametr je udáván v procentech. Voda ve dřevu je vázaná nebo kapilární, či chemicky vázaná, která je součástí chemické struktury dřevních vláken. Dřevo musí být řádně vyschlé, než je z něj vyroben přístřešek na auto parkovací stání.


Tepelná vodivost

Tepelná vodivost udává, jaké bude mít dřevo izolační a akumulační schopnost. Čím má dřevo větší pórovitost, tím je vyšší tepelná vodivost dřeva. Vlhké dřevo má vyšší tepelnou vodivost oproti suchému dřevu.


Elektrická vodivost

Dřevo je díky vysokému odporu považováno za polovodič. Zmenšování odporu se projeví pouze do bodu nasycení dřevních vláken.


Zvuková vodivost

Rezonanční schopnost dřeva je dána rychlostí šíření zvuku, která je ve dřevě mnohem vyšší, než ve vzduchu. Je závislá na druhu a jakosti dřevních vláken. Ozvučené rezonanční dřevo se vytváří na stromech starších 80 let, které rostou v horách.


Pružnost a ohebnost

Pružnost dřeva se zvyšuje s hustotou a naopak snižuje s vlhkostí. Mezi pružné dřeva patří jasan, smrk, dub nebo modřín. Přístřešek na auto z těchto materiálů bude velmi odolný. Ohebnost dřeva se využívá také při výrobě nábytku nebo obloukových přístřešků na auto.

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.